แฟน ๆ House of the Dragon ไม่พอใจกับ Spinoff โดยใช้ Game of Thrones Theme

แฟนๆ ต่างโกรธเคืองที่ House of the Dragon ที่นำเพลงประกอบเรื่องเดิมกลับมาใช้ซ้ำ แม้ว่าจะเป็นเพลงประกอบของ Game of Thrones สำหรับซีเควนซ์เปิดตัวก็ตาม แฟนๆ ต่างโกรธเคืองที่ House of the Dragonที่นำเพลงประกอบเรื่องเดิมกลับมาใช้ซ้ำ แม้ว่าจะเป็นเพลงประกอบของ Game...