Fortnite มีรายงานว่าจะเพิ่ม Starfire ของ Teen Titans ในไม่ช้า

Fortnite อาจได้รับตัวละครที่เล่นได้ตัวที่สามจาก Teen Titans ในไม่ช้านี้ เนื่องจากแหล่งข่าวอ้างว่า Starfire จะมาถึงเกมในเดือนหน้า Starfire ของ Teen Titans พร้อมโลโก้ Fortniteมีข่าวลือว่า Fortnite อาจเพิ่มตัวละคร Teen Titans อีกตัวคือ Starfire...