FF16 มีแนวโน้มบน Twitter ในญี่ปุ่นเนื่องจากการขึ้นราคา PS5

การเพิ่มขึ้นของราคา PS5 ทำให้ Final Fantasy XVI มีแนวโน้มในญี่ปุ่น เนื่องจากแฟน ๆ ขอพอร์ต PC ของเกมที่พวกเขาสามารถซื้อได้ Final Fantasy 16 Twitter ปกการปรับขึ้นราคา PlayStation 5 ครั้งล่าสุดทำให้...