1 ใน 2 ของคนงานชาวสิงคโปร์ยอมรับว่ารู้สึกหมดไฟ ผลการวิจัยพบ

16% ยอมรับว่าเลิกทำงานเงียบ ๆ คนงานชาวสิงคโปร์ 1 ใน 2 คนรู้สึกหมดไฟตามผลการวิจัยล่าสุดที่จัดทำโดย Slack แอปส่งข้อความสำหรับธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกจากพนักงานที่มีความรู้ 1,000 คนจาก Lion City และพบว่า 16 เปอร์เซ็นต์ในจำนวนนี้กำลัง “เลิกงานเงียบๆ” ในที่ทำงาน การลาออกอย่างเงียบ...